Privacy policy

00. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. Atelier Gauthier

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Atelier Gauthier. Atelier Gauthier is beenhouwerij en traiteurdienst. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Atelier Gauthier verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Atelier Gauthier, neem dan gerust contact op!

info@atelier-gauthier.be | 09 383 50 61 | Elzenlaan 9, 8530 Harelbeke | BTW. BE 0650.548.514

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Atelier Gauthier. Deze worden hieronder toegelicht.

  1. Contact opnemen. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Atelier Gauthier via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een contact te kunnen opnemen, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.
  2. Anonieme gebruikersstatistieken.

U kunt ervoor kiezen om te voorkomen dat deze website de acties die u uitvoert kan analyseren. Hierdoor wordt uw privacy beschermd, maar wordt ook voorkomen dat de beheerder van de website van uw acties kan leren en een betere ervaring voor u en andere gebruikers kan creëren.

03. Ontvangers

De gegevens die Atelier Gauthier ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

  1. Easyhost. De e-mail van Atelier Gauthier wordt gehost bij Easyhost. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Easyhost. De website en back-ups van de website worden ook gehost bij Easyhost. Gegevens die jij achterlaat op de website van Atelier Gauthier zijn op de servers van Easyhost opgeslagen.

04. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Atelier Gauthier, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

  1. Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt met Atelier Gauthier via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard.

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Atelier Gauthier of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Atelier Gauthier prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

06. Jouw rechten

  1. Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Atelier Gauthier vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Atelier Gauthier. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
  2. Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Atelier Gauthier.
  3. Recht op overdracht: Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Atelier Gauthier opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Atelier Gauthier al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
  4. Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Atelier Gauthier vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
  5. Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, als je vindt dat Atelier Gauthier niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
  6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wil jij niet dat Atelier Gauthier jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@atelier-gauthier.be onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten

Atelier Gauthier verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Atelier Gauthier via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Atelier Gauthier de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Atelier Gauthier met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Atelier Gauthier behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Atelier Gauthier dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Atelier Gauthier te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

info@atelier-gauthier.be | 09 383 50 61 | Elzenlaan 9, 8530 Harelbeke | BTW. BE 0650.548.514